62_2018. Αλλαγή ώρας & αίθουσας παιδαγωγικών διαλέξεων (κ.κ. Καλογιαννάκη, Καρράς)

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος της κας Καλογιαννάκη "Α07Π05 Συγκριτική Παιδαγωγική" άλλαξε ώρα και 

θα γίνει την Παρασκευή 12/10 και ώρα 11-1  και

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος του κ. Καρρά  "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" άλλαξε ώρα και αίθουσα 

και θα γίνει την Παρασκευή 12/10 και ώρα 1-3.


Και οι δύο διαλέξεις θα γίνουν στην αίθουσα Α212 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.