63_2018. Μαθήματα : Οικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Από το Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών προσφέρεται αυτό το εξάμηνο το μάθημα ΜΕΜ341 Οικονομική Θεωρία Ι και το επόμενο εξάμηνο τα μαθήματα ΜΕΜ342 Οικονομική Θεωρία ΙΙ και ΜΕΜ343 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

To πρώτο μάθημα και τα επόμενα, για το ΜΕΜ341 ορίστηκε την Τετάρτη 11-2 στο Αμφ. 203.

Διδάσκουσα η κα Ελένη Δρακάκη.

Τα μαθήματα αυτά είναι ανοιχτά στους φοιτητές όλης της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και χρηματοδοτούνται απο το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019.

Η Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος θα προτείνει σε επόμενη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΜΕΜ να αναγνωριστούν ανά κατεύθυνση ως εξής

Κατεύθυνση Μαθηματικών : ΜΕΜ341, ΜΕΜ342 και ΜΕΜ343 ως μαθήματα πίνακα 5
Κατεύθυνση Εφαρμ. Μαθηματικών: ΜΕΜ341 και ΜΕΜ342 ως μαθήματα πίνακα 11 (προϋπόθεση για να τα δηλώσει ο φοιτητής είναι να μην έχει περάσει το αντίστοιχο μάθημα από το Τμήμα Οικονομικών ΟΙΚ1005 και ΟΙΚ1002) και ΜΕΜ343 ως μάθημα πίνακα 13. Και τα τρία έχουν 6ECTS

Δείτε την ύλη των μαθημάτων.
http://www.math.uoc.gr/ark/yliOikonomikwn.pdf