68_2018. 2η Διάλεξη "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" κ. Καρράς

Η δεύτερη διάλεξη του μαθήματος του κ. Καρρά  "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

θα γίνει την Παρασκευή 2/11/2018  και ώρα 1-3.


στην αίθουσα Α212 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.