71_2018. Αναβολή παιδαγωγικού μαθήματος 2/11/2018 κ. Καρρά

Η σημερινή δεύτερη διάλεξη του μαθήματος "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

με διδάσκοντα τον κ. Καρρά αναβάλλεται.


Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για επαναπρογραμματισμό της διάλεξης.