72_2018. Αναπλήρωση μαθήματος "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

Η αναπλήρωση του μαθήματος "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

με διδάσκων τον κ. Καρρά θα γίνει

την Παρασκευή 16/11/2018 και ώρα 11-1

στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών