73_2018. Πρόοδος μαθήματος «ΣΘΤΕ 206-Διδασκαλία και Αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες»

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος «ΣΘΤΕ 206-Διδασκαλία και Αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες» ότι η πρόοδος θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6-8μμ στο Αμφιθέατρο 2, Τμήμα Χημείας.

 

 

Οι Διδάσκουσες

Αναστασία Πρατικάκη

Ειρήνη Σπανάκη