76_2018. 3η Διάλεξη "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" κ. Καρράς

Η τρίτη διάλεξη του μαθήματος του κ. Καρρά  "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

θα γίνει την Παρασκευή 14/12/2018  και ώρα 11.00-13.00


στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.