9_2021. Έναρξη μαθήματος ΣΘΤΕ203 Πρακτική της Διδακτικής 26-2-2021

Η Πρακτική της Διδακτικής ξεκινάει την Παρασκευή 26-2-2021 απο 13:00-16:00 εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ZOOM.
Το link στο zoom είναι:
Topic: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΘΤΕ203 (ΠΑΡ 13:00-16:00)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95163017665?pwd=ck9GQkpHaHByOWNpaWcvVW9oWXp6UT09
Meeting ID: 951 6301 7665
Passcode: 623416
Στην πρώτη συνάντηση θα οριστικοποιηθούν οι εγγραφές.