151. Προκηρύξεις εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 

Εδώ θα βρείτε τις προκηρύξεις εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική
Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών
Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία
Περιβαλλοντική Βιολογία-Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 15 Μαρτίου 2017