13. Διαλέξεις Παιδαγωγικών Μαθημάτων ΣΘΤΕ : "Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη", "Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Σχολείο"