74. Ανάδειξη Προέδρων στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Τμήμα Φυσικής

Στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη νέων Προέδρων στα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής εξελέγησαν οι:

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών : Καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης

Τμήμα Φυσικής: Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάκης