23. Κοινή ανακοίνωση Κοσμητόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την "ομηρία" των Αναπληρωτών Πρυτάνεων