126. Δείπνο στο Σκοτάδι, Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

Δείτε εδώ το συνημμένο.