93. Διεθνής διάκριση στα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Σημαντική Διεθνής Διάκριση στα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα


Το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει

την βράβευση του έργου

«Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» (opencourses.gr)

από τον διεθνή οργανισμό Open Education Consortium.

Συγκεκριμένα, το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), το οποίο συντόνιζε τη δράση,

έλαβε το βραβείο «2016 Open Education Award for Excellence»

στην κατηγορία Creative Ιnnovation.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχε στη σημαντική αυτή προσπάθεια με το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης",

με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ Ιωάννη Γ. Τόλλη,

Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και

Διευθυντή του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ."

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας

της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών