67. Διαλέξεις παιδαγωγικού μαθήματος "Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

Για το παιδαγωγικό μάθημα "Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" με διδάσκων τον κ. Καρρά, το οποίο εντάσσεται στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σας ενημερώνουμε ότι θα δοθούν 4 διαλέξεις στο Ηράκλειο. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.