152. Διάλεξη παιδαγωγικού μαθήματος Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου - Πολίτη

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει 

την Παρασκευή 10/2/2017 και ώρα 10-12, 

στην αίθουσα 1 του Τμήματος Φυσικής.

Κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή στην διάλεξη αυτή

όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα.


Θα ακολουθήσουν κι άλλες διαλέξεις, για τις οποίες θα αναρτηθούν σχετικές ανακοινώσεις.