149. Διάλεξη μαθήματος ΚΠΒ024 «Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής» E.E.2016-17

Την Τρίτη 7-2-2017 και ώρα 13.00-15.00 στο Αμφ.Α1 Τμήμα Χημείας  

θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διάλεξη στο Ηράκλειο για τους φοιτητές της ΣΘΕΤΕ

του μαθήματος ΚΠΒ024 «Η διδασκαλία ως έρευνα και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής».

Θα ακολουθήσει άλλη μία στο τέλος του εξαμήνου.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση θα παρουσιαστεί διαγραμματικά όλη η ύλη του μαθήματος

και θα δοθούν οδηγίες στους φοιτητές για την παρακολούθηση και μελέτη του μαθήματος από απόσταση.

Επίσης, θα παρουσιαστούν τα θέματα των εργασιών που μπορούν να παραδώσουν οι φοιτητές

στο τέλος του εξαμήνου προκειμένου να έχουν το bonus των 2 επιπλέον μονάδων

στο βαθμό που θα γράψουν στην τελική εξέταση.