113. Ενημέρωση για διεύρυνση ωραρίου Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου