54. Μη διεξαγωγή εξετάσεων τη Δευτέρα 21.9.2015 λόγω εκλογών

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεδρίαση αριθμ.  340/03.09.2015, τη Δευτέρα 21.09.2015, επομένη της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, τα μαθήματα και οι εξετάσεις στις σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος δεν θα πραγματοποιηθούν.