100. Εκλογή νέου Κοσμήτορα Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 28-6-2016, νέος Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών για την περίοδο 1/9/2016-31/8/2020 εκλέχθηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας κ. Νικόλαος Χανιωτάκης.