129. Ενημέρωση για την αιμοδοσία και δωρεά μυελού των οστών από την ΟΦΕΑΚ

Δείτε εδώ το συνημμένο.