144. Έρευνα του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Αγαπητή κυρία, Αγαπητέ κύριε

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος DEFORM: Determine the financial and global impact of research misconduct (HORIZON 2020, Project ID 710246, Coordinator: INSEEC, France) διεξάγει έρευνα για ζητήματα που άπτονται της ερευνητικής ακεραιότητας και των παραβιάσεών της.  Στόχος μας είναι να προσκαλέσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμός ερευνητών που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της καριέρας τους και εργάζονται ή συνεργάζονται με ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ΤΕΙ να λάβουν μέρος στην έρευνα απαντώντας στο ηλεκτρονικό (on-line) ερωτηματολόγιο που έχουμε κατασκευάσει για το σκοπό αυτό. 

Σας παρακαλώ λοιπόν να προωθήσετε το παρακάτω μήνυμα σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, άλλο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος σας Στο παρακάτω μήνυμα περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές διευκρινίσεις και ο σύνδεσμος στον οποίο βρίσκεται αναρτημένο το ερωτηματολόγιο. 

Το μήνυμα είναι στα αγγλικά καθώς αυτή είναι η ερευνητική γλώσσα του προγράμματος και του ερωτηματολογίου (στοχεύει σε συλλογή δεδομένων σε διεθνές επίπεδο).

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Βασιλική Πετούση

Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ακολουθεί μήνυμα προς προώθηση:

Dear Colleague,

The Department of Sociology, University of Crete, Greece within project  DEFORM: Determine the financial and global impact of research misconduct (Horizon 2020, Project ID 710246, Coordinator: INSEEC, France) is conducting a survey investigating issues of research misconduct and research integrity. Our aim is to reach a wide audience of researchers in various stages of their career in academia, research institutions and industry as well.  You are thus, invited to take part to an on-line survey available at http://bioinformatics.med.uoc.gr/DEFORM-research-misconduct-survey
Following this link, you will be provided with all the necessary information about the survey.  In this survey, we are asking for your views on a number of issues. We are also asking you to provide us with some demographic information concerning your person. Please keep in mind that we collect no information which can potentially link to your personal identification.  That is, we do not ask neither your name, nor your Institution’s name.  Furthermore, we do not collect any information such as IP address or other electronic identifiers. 

We appreciate your contribution to the survey. Please feel free to forward this invitation to as many other researchers or organizations as you would like.
 
For any additional information please feel free to contact  

Vasiliki Petousi,
Partner, Project DEFORM http://www.deform-h2020.eu/
Assistant Professor
Department of Sociology
University of Crete,
Gallos Campus
74100 Rethymno, Greece
vpetousi@deform-h2020.eu