43. Εξέταση μαθήματος ΚΨΒ052 Αναπτυξιακή Ψυχολογία (από τη γέννηση μέχρι και τη μέση παιδική ηλικία)