137. Εξέταση μαθήματος Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Το μάθημα Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού με διδάσκοντα τον κ. Κλεισαρχάκη θα εξεταστεί στο Ρέθυμνο στις 18/1/2017 και ώρα 11.30-2.30 στην αίθουσα Δ1Α στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου.