143. Διευκρινήσεις για εξέταση μαθήματος "Ψυχολογία του Εφήβου"

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«ΣΘΤΕ201: Ψυχολογία του Εφήβου»

Διδάσκοντες: κα Μαρκοδημητράκη, κος Κρασανάκης

 

Οι εξετάσεις στο μάθημα "Ψυχολογία του Εφήβου"

θα γίνουν το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, ώρα 10 π.μ, στις αίθουσες του ΤΜΕΜ (Αμφ.Α201, Αμφ.Α203, Α212, Α214-6, Ε204).

Η εξεταστέα ύλη έχει δοθεί γραπτώς στους φοιτητές

που παρακολούθησαν τις παραδόσεις (όλες έγιναν στο Ηράκλειο).

Τα ορισθέντα θέματα υπάρχουν στο βιβλίο « Εφηβεία».

Χρήση σημειώσεων, βιβλίων και κινητών δεν επιτρέπεται.

Ο φοιτητής πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του και στυλό.

Ηράκλειο, 18/1/2017