95. Εξέταση μαθήματος "ΣΘΤΕ301: Κίνηση και Ποιότητα Ζωής"

Το μάθημα ΣΘΤΕ301: Κίνηση και Ποιότητα Ζωής, με διδάσκοντα τον κ. Ζαχαριουδάκη θα εξεταστεί στο Πανεπιστημιακό Γυμανστήριο Ηρακλείου στις 14/6/2016 και ώρα 10.00-13.00.

 

Η ύλη της εξέτασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://unisport.uoc.gr/ (τελευταία νέα, μάθημα "Κίνηση και Ποιότητα Ζωής".