27. Εξεταστέα ύλη μαθήματος Α0203 Πολιτική Κοινωνικοποίηση στο Σχολείο

Εξεταστέα ύλη: 

Η Γλώσσα των Τοίχων, Συγγραφείς  Καλογιαννάκη- Καρράς, Gutenberg, 2013

(Οι σημειώσεις που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα)

Βιβλία και σημειώσεις ανοικτά κατά την εξέταση.

Παραλαβή εγχειριδίου από το βιβλιοπωλείο "Κλαψινάκης" Ρέθυμνο.

Εξέταση: Παρασκευή 16-1-2016, 9-12 Ηράκλειο, Αμφ.Β, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών