90. Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2016 (έκδοση 6/24-5-2015)

 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου για τα παιδαγωγικά και άλλα μαθήματα Σ.Θε.Τ.Ε.

Προσοχή:

1. Περιέχει αλλαγή στην ημέρα εξέτασης του μαθήματος ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης

2. Δείτε τις σημαντικές για την εξέταση σημειώσεις (δεξιά στήλη-κίτρινες σημειώσεις)

3. Προσθήκη εξέτασης του μαθήματος ΣΘΤΕ301: Κίνηση και Ποιότητα Ζωής