133. Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου (παιδαγωγικά και άλλα μαθήματα) ΣΘΕΤΕ

Η εξεταστική περίοδος διαρκεί: 9-27/1/2017

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής (έκδοση 12/1/2017).

Να ενημερώνεστε συνεχώς, διότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν αλλαγές μέχρι την έναρξη της εξεταστικής.