119. Κλήρωση Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών για την Κοσμητεία Σ.Θε.Τ.Ε. για το έτος 2017

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τη διενέργεια της κλήρωσης.