118. Τμήματα κολύμβησης για παιδιά εργαζομένων της ακαδημαϊκής κοινότητας

Ηράκλειο, 20 Οκτωβρίου 2016

Η Επιτροπή Αθλητισμού Ηρακλείου σας ενημερώνει ότι θα δημιουργηθούν τμήματα εκμάθησης κολύμβησης για παιδιά εργαζομένων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην γραμματεία του Γυμναστηρίου, τηλ. 5232, ή στο e-mail: unisport@admin.uoc.gr.

Οι ημέρες προπόνησης θα είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 16:00 έως 17:00 και θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016.

Τα μαθήματα κολύμβησης είναι χωρισμένα σε δύο περιόδους, Οκτώβριος-Ιανουάριος και Φεβρουάριος-Μάϊος και το κόστος ανά περίοδο ανέρχεται στα 120€. 

Υπεύθυνος προπονητής θα είναι ο κ. Παπαδάκης Στέργιος ΚΦΑ με ειδικότητα στην κολύμβηση.

Η Επιτροπή Αθλητισμού Ηρακλείου

 

Δείτε εδώ το συνημμένο.