127. Παιδαγωγικό μάθημα Α01Π01: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (28-11-2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

"Α01Π01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ"

Διδάσκων: κ. Κων/νος Καρράς, Π.Τ.Δ.Ε.

 

Θα γίνει μάθημα τη Δευτέρα 28/11/2016 και ώρα 9-12 

στο αμφιθέατρο Α3 του Τμήματος Χημείας

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας 

της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Δείτε εδώ το συνημμένο.