132. Τελευταία ημέρα διανομής συγγράμματος για το μάθημα "Ψυχολογία του Εφήβου"

Το σύγγραμμα με τίτλο "Η Εφηβεία" για το μάθημα "ΣΘΤΕ 201: Ψυχολογία του Εφήβου", 

θα διανεμηθεί μία επιπλέον ημέρα,

την Τρίτη 20/12/2016και ώρα 10.00-12.00 

στο γραφείο 404 του κτηρίου Διοίκησης ΙΙ

Όποιος δεν μπορεί να παραλάβει αυτοπροσώπως το σύγγραμμα μπορεί να επικοινωνήσει με την κα Αικατερίνη Τσαλίμη (2810 393200)