73. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακούς φοιτητές-υποτροφία για διδακτορική διατριβή

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Η έδρα UNESCO “Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction” σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού (Ιταλία) ενημερώνει για την δυνατότητα διάθεση Υποτροφίας εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα επιστημονικά αντικείμενα της Έδρας ( π.χ. Geophysics-Seismology-Earth Observation). Η διατριβή θα εκπονηθεί σε μεγάλο μέρος της στις εγκαταστάσεις της έδρας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Χανιά).

 

Η επιλογή θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: Κατά την πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ή που εκτιμούν ότι θα είναι κάτοχοι ΜΔΕ μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, 2015) (με υπόβαθρο Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας ή Μηχανικής) μπορούν να στείλουν με email  Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτικές βαθμολογίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων –Diploma Supplemet-, Τίτλοι και Περιλήψεις Διπλωματικών Εργασιών καθώς και κείμενο ερευνητικών ενδιαφερόντων λα σε ΕΝΑ pdf αρχείο στα Αγγλικα) στην διεύθυνση fvallian@chania.teicrete.gr

Η γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής είναι η Αγγλική.

Το ετήσιο ύψος της τριετούς Υποτροφίας ανέρχεται σε 13.638 € ανανεώνεται ετησίως με κριτήριο την πρόοδο του Υποψήφιου και διέπεται από το νόμο του Ιταλικού Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα για παραμονή τουλάχιστον 6 μηνών στο εξωτερικό η Υποτροφία προσαυξάνεται κατά 50%. Η παραμονή δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του συνολικού χρόνου εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.

Ο/Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι της Α φάσης σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO θα προετοιμάσουν μικρή Ερευνητική πρόταση (Description of the Research Project : State of the Art , Objectives, Methodology, Results, References ) η οποία θα αξιολογηθεί στη Β φάση μαζί με όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση

Καθ. Φ. Βαλλιανάτος

Έδρα UNESCO “Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction”