158. Προκήρυξη υποτροφιών στον κλάδο Ιατρικής-Βιολογίας

Δείτε εδώ την προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα υποτροφιών από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 17 Μαϊου 2017