91. Προκήρυξη υποτροφιών κληροδοτήματος "Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη" ακαδ.έτους 2015-16

Παρακαλώ δείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε εδώ την αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο κείμενο.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από:

- τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών κ. Αικατερίνη Τσαλίμη (τηλ. 2810 393200) μέχρι 24/6/2016.