Ιατρός Εργασίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Ιατρός εργασίας είναι η κα Ρίτα Ζέλη. Κύριες υποχρεώσεις της είναι η παροχή συμβουλευτικής καθώς και η επίβλεψη και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων. Οι φοιτητές στο Ηράκλειο μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο ιατρείο που γίνεται στο ΠΑΓΝΗ (δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση: http://www.sse.uoc.gr/news/rantevouiatreiofoititwn2016-17.html).

 

Είναι απολύτως επωφελές για όλους τους εργαζόμενους στο ΠΚ να συναντηθούν με την ιατρό εργασίας. Οι συναντήσεις θα διαρκούν μισή ώρα. Στο Ηράκλειο θα γίνονται στο γραφείο της ιατρού Εργασίας στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ στάθμη 4 γραφείο 1 (δίπλα από τη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕΤΕ). Στο παρόν μήνυμα επισυνάπτεται αναλυτικά το πρόγραμμα επισκέψεων της ιατρού εργασίας, καθώς και το ερωτηματολόγιο (εδώ) το οποίο πρέπει να φέρουν συμπληρωμένο οι εργαζόμενοι κατά την επίσκεψή τους στην ιατρό.

 

Η ημέρα και ώρα συνάντησης κάθε εργαζόμενου με την ιατρό εργασίας θα καθορίζεται είτε με πρωτοβουλία του εργαζόμενου είτε στο Ηράκλειο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της κας Κατερίνας Τσαλίμη (εσωτ. τηλ. 3200 ή στο tsalimi@admin.uoc.gr). Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την ιατρό εργασίας θα το δηλώσουν συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση.

 

 

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή ακαδημαϊκή και διοικητική χρονιά.

 

Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Αναπλ. Πρύτ. Φοιτ. Μέριμνας και Προσωπικού στο ΠΚ

 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα επισκέψεων της ιατρού εργασίας στο Ηράκλειο.

 

 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Κ. ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

Το προσωπικό (με κάθε σχέση εργασίας: διοικητικό, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο μπορεί να συνταγογραφεί δωρεάν φάρμακα και εξετάσεις κάθε Δευτέρα 12.00-14.00 στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΠΑΓΝΗ (Παθολογικό Ιατρείο, γραφείο 56). Ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων είναι 7 άτομα/ιατρείο και η επίσκεψη θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, τα οποία θα κλείνονται από τη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων του ΠΑΓΝΗ, τηλ. 2810-542107/108. Υπάρχει η δυνατότητα να συνταγογραφούνται εξετάσεις/φάρμακα στους συζύγους/τέκνα των εργαζομένων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κλειστεί ξεχωριστό ραντεβού για κάθε άτομο.