Ε.ΔΙ.Π.

Ε.Ε.Π. | Ε.ΔΙ.Π.| Ε.Τ.Ε.Π. | Διοικητικό Προσωπικό

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

 

Αικατερίνη Βαρδινογιάννη        http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/vardinoyannis

Αικατερίνη Βορεάδου                http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/voreadou

Πέτρος Λυμπεράκης                  http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/lyberakis

Σταύρος Ξηρουχάκης                 http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/xirouchakis 

Μιχαήλ Προμπονάς                   http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/promponas

Ιάσμη Στάθη                             http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/stathi

Απόστολος Τριχάς                     http://www.nhmc.uoc.gr/el/personnel/trichas

Χαράλαμπος Φασουλάς             http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/fassoulas

Σεβαστή Παπαδογιωργάκη,       τηλ. 2810 394425, 394426, 394427, e-mail: evapap@biology.uoc.gr

Αναστασία Πρατικάκη               Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 201, τηλ. 2810 393206, e-mail: a.pratikaki@uoc.gr