Ε.Ε.Π.

Ε.Ε.Π. | Ε.ΔΙ.Π.| Ε.Τ.Ε.Π. | Διοικητικό Προσωπικό

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

Στυλιανός Ζαχαριουδάκης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Τηλ. 2810-545230, unisport@admin.uoc.gr, fax: 2810-545247

Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

 

Κάλλια Κατσαμποξάκη, Καθηγήτρια Αγγλικών

Τηλ. 2810-545102, kalliahodgetts@gmail.com

Τμήμα Χημείας, πτέρυγα Γ301  γραφείο 22

 

Μαρία Κουτράκη, Καθηγήτρια Αγγλικών

Maria Koutraki

Offices: 221a – Level 2 (Biology Department) & Γ214 (Maths Department)

Phone Numbers: 2810-394053 (Biology Dep.) & 2810 -393846 (Maths Dep.)

e-mail : koutraki@biology.uoc.gr

http://englishbiology.wordpress.com   http://englishformaths.wordpress.com

 

Παναγιώτα Ριζοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικών

Τηλ. 2810-393567, nrizop@csd.uoc.gr

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών γραφείο Ε206