Ε.Ε.Π.

Ε.Ε.Π. | Ε.ΔΙ.Π.| Ε.Τ.Ε.Π. | Διοικητικό Προσωπικό

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

Στυλιανός Ζαχαριουδάκης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Τηλ. 2810-545230, unisport@admin.uoc.gr, fax: 2810-545247

Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

 

Κάλλια Κατσαμποξάκη, Καθηγήτρια Αγγλικών

Τηλ. 2810-545102, katsampoxaki@uoc.gr

Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 202

 

Μαρία Κουτράκη, Καθηγήτρια Αγγλικών

Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 202, τηλ. 2810-394053

e-mail : koutraki@uoc.gr

http://englishbiology.wordpress.com   http://englishformaths.wordpress.com

 

Παναγιώτα Ριζοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικών

Τηλ. 2810-393567, nrizop@csd.uoc.gr

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών γραφείο Ε206

 

Εμμανουήλ Σησαμάκης, Καθηγητής Αγγλικών

Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, γραφείο Γ214

Τηλέφωνο: 2810 393846 

msis@uoc.gr