Ε.Ε.Π.

Ε.Ε.Π. | Ε.ΔΙ.Π.| Ε.Τ.Ε.Π. | Διοικητικό Προσωπικό

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

Στυλιανός Ζαχαριουδάκης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Τηλ. 2810-545230, unisport [at] admin dot  uoc dot gr, fax: 2810-545247

Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

 

Κάλλια Κατσαμποξάκη, Καθηγήτρια Αγγλικών

Τηλ. 2810-545102, katsampoxaki [at] uoc dot gr

Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 202

 

Μαρία Κουτράκη, Καθηγήτρια Αγγλικών

Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 202, τηλ. 2810-394053

e-mail : koutraki [at] uoc dot gr

http://englishbiology.wordpress.com   http://englishformaths.wordpress.com

 

Παναγιώτα Ριζοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικών

Τηλ. 2810-393567, nrizop [at] csd dot uoc dot gr

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών γραφείο Ε206

 

Εμμανουήλ Σησαμάκης, Καθηγητής Αγγλικών

Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, γραφείο Γ214

Τηλέφωνο: 2810 393846 

msis [at] uoc dot gr  

 

Εκπρόσωποι του προσωπικού ΕΕΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΘΕΤΕ και στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ, για το χρονικό διάστημα 01.12.2017 έως 31.08.2018, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017 (εκλογές 29.11.2017). 

Τακτικό μέλος στη ΓΣ & στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Παναγιώτα Ριζοπούλου του Δημητρίου

Αναπληρωματικό μέλος στη ΓΣ & στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Εμμανουήλ Σησαμάκης του Μιχαήλ