Ε.Τ.Ε.Π.

Ε.Ε.Π. | Ε.ΔΙ.Π.| Ε.Τ.Ε.Π. | Διοικητικό Προσωπικό

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

Αβραμάκης Εμμανουήλ                     http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/avramakis

Δρετάκης  Μιχάλης                       http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/dretakis

Τρικάλη  Ασημίνα                         http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/trikali

 

Εκπρόσωποι του προσωπικού ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΘΕΤΕ και στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ, για το χρονικό διάστημα 01.12.2017 έως 31.08.2018, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017 (εκλογές 29.11.2017). 

Τακτικό μέλος στη ΓΣ & στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Γεώργιος Παπαδάκης του Νικολάου

Αναπληρωματικό μέλος στη ΓΣ & στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Μιχαήλ Θεοδωράκης του Ανδρέα