Ε.Τ.Ε.Π.

Ε.Ε.Π. | Ε.ΔΙ.Π.| Ε.Τ.Ε.Π. | Διοικητικό Προσωπικό

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

Αβραμάκης Εμμανουήλ                     http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/avramakis

Δρετάκης  Μιχάλης                       http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/dretakis

Τρικάλη  Ασημίνα                         http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/personnel/trikali